Nemčina ako cudzí jazyk (DaF)

Aktuálne informácie

Hueber súťaž 2015 – vyhodnotenie!

Poznáme víťazné práce Hueber súťaže 2015! Spomedzi veľkého množstva zaujímavých prác sme vybrali tie najlepšie. Najdôležitejšími kritériami pri hodnotení bola originalita nápadu, kreativita, výtvarné alebo iné umelecké spracovanie, samostatný jazykový prejav (primeraný úrovni žiakov), osobná skúsenosť alebo vklad žiakov. Víťazom blahoželáme!

Novinka – súťaž pre žiakov!

Vydavateľstvo Hueber vyhlasuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Predmetom súťaže je projektové zadanie úlohy, ktoré vychádza z materiálov konkrétnej lekcie niektorej z učebníc vydavateľstva. Termín odovzdania projektov je najneskôr 15. decembra 2015.

Viac informácií

učebnice pre dospelých | Menschen A2: Berufstrainer

Či už ako doplnkový materiál ku kurzu alebo na precvičovanie doma: v novej učebnici Berufstrainer je ideálne zladený obsah týkajúci sa nemčiny využívanej v práci s učebnicou Menschen A2. Podrobnejšie informácie a vzorové strany nájdete v online-podpore Lehrwerkservice.

Mehr erfahren

Nemecký jazyk v práci | Živo a prakticky: Menschen im Beruf – Tourismus A2

Odborný jazyk robí znalosti v odbore dokonalými: Náš nový rad Menschen im Beruf ponúka cielený tréning jazyka, ktorý sprostredkuje praktické znalosti. Jednotlivé diely sa sústredia na rôzne povolania, ako napr. turizmus, ošetrovateľstvo a medicína.

Novinka: Menschen im Beruf – Tourismus A2. Podrobné informácie, vzorové strany a nahrávky nájdete v sekcii Lehrwerkservice.

Lehrwerkservice Menschen im Beruf

Na vyučovanie s tabletmi, laptopmi alebo digitálnymi učebnicami | Digitálne učebnice

© Robert Kneschke / fotolia.com

Naše učebnice vyjdú teraz aj v digitálnej verzii pre rôzne výučbové platformy ako Schooltas a digitálne učebnice. Či už počas vyučovania alebo z domu môžete mať Vy a Vaši študenti praktický a ľahký prístup k učebnicovým materiálom ako aj k množstvu doplnkových funkcií. Našu ponuku digitálnych učebníc neustále rozširujeme.

Digitálne učebnice

Nemecký jazyk pre pokročilých študentov stredných škôl | AusBlick 2: interaktívna učebnica

na interaktívnu tabuľu a dataprojektor

Práve vyšla interaktívna učebnica k AusBlick 2. Hodiny môžete teraz prezentovať a oživiť úlohami, obrázkami a textami na interaktívnej tabuli alebo dataprojektore. Učebnica obsahuje:

  • kompletnú učebnicu v digitálnej podobe
  • integrovaný panel nástrojov na písanie
  • interaktívne cvičenia z možnosťou zobrazenia riešení

Infostránka: interaktívne učebnice