Nemčina ako cudzí jazyk (DaF)

Aktuálne informácie

Nefunkčné DVD/CD-ROMy v online-podpore

Pri inštalácii DVD-/CD-ROM-ov viacerých produktov môže vzhľadom k zlej aktualizácii programu Adobe Air dôjsť k hláseniu chyby (Fehlermeldung - Installationsdatei beschädigt). Táto chyba sa týka viacerých softwarov a produktov rôznych vydavateľstiev. Ponúkame vám preto stiahnutie týchto DVD-CD-ROMov v našej online podpore.

Pri inštalácii DVD/CD-ROMov postupujte nasledovne:


1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu AdobeAir.

2. Kliknite na stránku: https://hueber.de/hilfe/downloads

3. Z ponuky si vyberte a označte titul, ktorý Vám nefunguje a ktorý chcete nainštalovať. Kliknite na stránke dolu na kolonku „weiter“

4. Zaškrtnite, že súhlasíte s podmienkami používania (Nutzungsbedingungen akzeptieren)

Bližšie informácie