Informačný leták pre učiteľov

Artikel #191721

Prináša zaujímavé podnety k výučbe nemeckého jazyka, informácie o seminároch a novinkách nakladateľstva