O nás

Hueber Verlag

Hueber nakladateľstvo so sídlom v Ismaningu pri Mníchove je medzinárodným rodinným podnikom a jedným z najdôležitejších cudzojazyčných nakladateľstiev pre učebnice a učebné materiály. Produkty nakladateľstva Hueber sú synonymom kvality a úspešnej výučby cudzích jazykov.
V roku 1955 vyšiel prvykrát titul "Deutsche Sprachlehre für Ausländer" (Autori: Dora Schulz a Heinz Griesbach), ktorý sa stal míľnikom v dejinách nakladateľstva.
Od tohto času je sprostredkovanie nemeckého jazyka hlavným zámerom nakladateľstva Hueber. Vďaka učebnici „Themen“ sa Hueber stal vodcom na celosvetovom učebnicovom trhu pre nemčinu ako cudzí jazyk.

Súčasná ponuka Hueber nakladateľstva zahŕňa široké spektrum učebného materiálu pre najrôznejšie vekové a záujmové skupiny, napr.: učebnice Schritte international, Tangram aktuell, Dimensionen pre dospelých, deťom sú určené KIKUS, Planetino a Tamburin, učebnicami pre mládež sú deutsch.com, Ideen, Pingpong a Planet.

Rodina Hueber vedie svoje nakladateľstvo už tretiu generáciu.
Od roku 1986 je konateľkou firmy Michaela Hueber.

© Hueber Verlag

Adresa nakladateľstva

Hueber Verlag GmbH & Co KG
Baubergerstraße 30
D-80992 München

Postfach 50 03 90
D-80973 München

tel.: +49 (0)89 / 9602-0
fax +49 (0)89 / 9602-358
email

USt(VAT)-Id-Nr. DE 130 002 447
Obvodný súd Mníchov: HRA 49304

Konatelia:
Michaela Hueber
Wolf Dieter Eggert

Kontakty

Informácie a poradenstvo
PhDr. Veronika Hutarová
Vilímovská 19
160 00 Praha 6

tel.: (+420) 235 363 203
Mobil: (+420) 603 523 951
fax: (+420) 233 310 126
e-mail: hueber@hueber.cz
web: http://www.hueber.cz

Hueber Slovensko

Zastúpenie Hueber nakladateľtva pre Slovenskú republiku vzniklo v roku 2001. Naším cieľom je umožniť komunikáciu medzi nakladateľstvom, ktoré má sídlo v Mníchove, a slovenskými učiteľmi nemeckého jazyka.
To zahŕňa predovšetkým poskytovanie informácií o produktoch nakladateľstva a kvalifikované poradenstvo pri výbere správnej učebnice či doplnkového materiálu, ako aj ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Sídlo nášho zastúpenia je spoločné pre ČR a SR v Prahe 6 – Dejviciach, kde nás môžte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
Na Slovensku máme tím skúsených lektorov a odborných poradcov, a koná sa tu aj celý rad odborno-metodických seminárov a ďalších akcií, o ktorých Vás pravidelne informujeme.
V oblasti vzdelávania učiteľov spolupracujeme s príslušnými inštitúciami ako sú SUNG, Metodicko-pedagogické centrum, Goethe-Institut, Österreich-Institut a vysoké školy.

Ak máte záujem o vypožičanie titulov za účelom vhodného výberu učebnice pre Vašu cieľovú skupinu, obráťte sa prosím na našich distribútorov. U nich sa taktiež môžte informovať na ceny a prípadné zľavy. Viac informácií

Prajeme Vám mnoho úspechov a zábavy na hodinách nemeckého jazyka s našimi učebnicami!